Võtmekliendihaldur

VÕTMEKLIENDIHALDUR

Sergei Mihhaljuk, Éolane võtmekliendihaldur

Sergei Mihhaljuk, Éolane võtmekliendihaldur

Éolane võtmekliendihaldur Sergei on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) elektroenergeetikat ning hiljem energiamuundus- ja juhtimissüsteeme. Ülikoolist saadud tehnilised inseneriteadmised on tema sõnul abiks ka paljudes teistes valdkondades nagu projektijuhtimine või müük. Sergei soovitab noortel õppida elektroonikat, sest sellel erialal jätkub lõputult lahendust vajavaid väljakutseid.

Millised on sinu tööülesanded?

Tähtis osa võtmekliendihalduri tööst on teada ja isegi ennetada kliendi vajadusi. Kuigi see võib kõlada lihtsa ülesandena, siis tegelikult on see põnev ja piisavalt kompleksne protsess, mis hõlmab kõike – alates hinnapakkumise koostamisest ja raamlepingute läbirääkimisest, lõpetades toote piloteerimisfaasi toetamise või õigeaegsete tarnetega.

See kõik poleks võimalik ilma tugeva ja toetava meeskonnata, mille töö koordineerimine kuulub samuti minu kohustuste hulka. Muuhulgas esindan ettevõtet nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel üritustel ja otsin uusi kliente.

Mida sa oled õppinud? Miks otsustasid just selle eriala kasuks?

Bakalaureuseõppes õppisin elektroenergeetika erialal, magistriõppes energiamuundus- ja juhtimissüsteeme. Mõlemad kraadid omandasin TalTechis. Erialavaliku tegemisel juhtis mind soov saada paremini aru, mis on elektrienergia, mis paneb tööle näiteks veekeetja, elektriauto või tehase tootmisliini.

Tagasi vaadates saan öelda, et sain ülikoolist oskuste pagasi, mida saab rakendada lisaks inseneeriale ka projektijuhtimises, müügis ja paljudes teistes valdkondades.

Milline näeb välja sinu tööpäev?

Kõik tööpäevad on erinevad. Kui ühel hetkel tegelen hinnapakkumistega, siis teise päeva võin veeta klientidega koosolekutel ja oma Éolane meeskonnaga mingi probleemi lahendamisel. Kõige selle lahutamatuks osaks on vahetu suhtlemine. Päeva jooksul suhtlen organisatsiooni sees inseneride ja projektijuhtidega ning kvaliteedi-, finants- ja tootmise planeerimisosakonna esindajatega.

“Erialavaliku tegemisel juhtis mind soov saada aru, mis paneb tööle näiteks veekeetja, elektriauto või tehase tootmisliini.“

Mis on sinu töös enim rahuldust pakkuv?

Kindlasti vaheldusrikkus. Kuna tegemist on rahvusvahelise ettevõttega ja kliendid tulevad erinevatest tööstusharudest, siis see toob mitmekesisust. Ükski päev pole eelmisega sarnane.

Kliendihaldurina esindan ettevõtet kliendi ees ja sellepärast vastutan mitte konkreetse töölõigu, vaid lõpptulemuse eest. See omakorda annab mulle võimaluse tutvuda kõikide osakondade ja protsessidega, mis on silmaringi laiendav ja põnev osa minu tööst. Sujuv ja viljakas koostöö klientidega on teine asi, mis pakub rõõmu ja rahuldust.

Millised on sinu töös suurimad väljakutsed?

Kuna oluline osa minu tööst on suhtlus inimestega, siis n-ö ühele lainele saamine ongi põhiline väljakutse. See teeb samas minu töö põnevaks ja motiveerib pingutama.

Lisaks peab kliendihalduril olema arusaam igast protsessist: alates tellimuse saamisest kuni reaalse lõpptoote tarneni. See eeldab huvi tehniliste aspektide vastu ning valmidust küsida küsimusi ja õppida juurde. Inseneriharidus aitabki arendada kõik loetletuid omadusi.

“Insenerid, tehnikud ja tehnilised spetsialistid on eelkõige probleemilahendajad. Kui uued tehnoloogiad ja probleemide lahendamine kõnetavad sind, siis elektroonika on kindlasti õige suund.“

Kaua oled sel erialal töötanud?

Praegusel positsioonil võtmekliendihaldurina töötan pisut üle aasta. Varem olen töötanud projektijuhi ja insenerina, mis on andnud tehnilisi teadmisi alates elektriprojekteerimisest ja sünkroongeneraatoritest kuni tuulikuteni.

Milliseid oskusi sinu töö nõuab?

Kõigepealt julgust küsida ja õppida. Oluline on ka suhtlemisoskus, võõrkeelte oskus, stressitaluvus, distsipliin ning ajajuhtimine. Tähtis on omada nii head ettekujutust, kuidas tehas tervikuna opereerib, kui ka arusaama tootmisprotsessidest. Hinnapakkumiste tegemisel ning lepingute läbirääkimistel on kasuks analüütiline mõtlemine ja finantsteadmised. Loominguline lähenemine probleemide lahendamiseks on alati tulnud kasuks. Kliendisuhete arendamisel mängib olulist rolli strateegiline mõtlemine.

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?

Insenerid, tehnikud ja tehnilised spetsialistid on eelkõige probleemilahendajad. Need on inimesed, kes suudavad leida lahendusi erinevat sorti väljakutsetele ja leiutada hoopis uusi tooteid või tehnoloogiaid. Kui uued tehnoloogiad ja probleemide lahendamine kõnetavad sind, siis elektroonika on kindlasti õige suund.

Meid ümbritsev tehnika muutub järjest nutikamaks. Selle taga on targad lahendused, mis toetuvad infotehnoloogiale ja elektroonikale. See on kiiresti arenev valdkond, mille roll meie igapäevases elus kasvab hüppeliselt, ning kus jätkub lõputult lahendust vajavaid väljakutseid ja probleeme.