Rakenduskõrgharidus

Rakenduskõrgharidusõpe sisaldab bakalaureuseõppest enam praktilisi töid, laboritöid ja õppekäike.TalTechi Virumaa kolledžis saad õppida telemaatika ja arukate süsteemide erialal.

230

 elektroonikaettevõtet tegutseb Eestis

Õppimisvõimalused

Virumaa kolledž

Telekommunikatsiooni nooremspetsialist

Telemaatika ja arukad süsteemid on täiesti ainulaadne eriala, mida mujal Eestis ega Põhjamaades ei õpetata. Õppekava ühendab endas telemaatika (andmeedastus, side, sh mobiilside-, juhtmevabad jm arvutivõrgud), tarkvara (sh tööstusliku) programmeerimise, automaatika ja küberfüüsikaliste süsteemide valdkonnad. Õppimise käigus saad selgeks arukate süsteemide ülesehituse, programmeerimise ja säästvate tehnoloogiate arendamise. Nende teadmiste põhjalt õpid looma nutikaid IKT-lahendusi.

Õpe toimub TalTech Tartu kolledžis õppides päevaõppes ja Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel päeva- ja sessioonõppes.

Ametid elektroonikatööstuses

Elektroonikaseadmete tehnik valmistab ette, programmeerib, hooldab ja remondib tootmisseadmeid ning jälgib erinevate tootmisprotsesside toimimist. Elektroonikaseadmete tehnikuna töötab 700 inimest ja tulevikus töökohtade arv kasvab.

700

inimest Eestis töötab elektroonikaseadmete tehnikuna