Tootearenduse vaneminsener

TOOTEARENDUSE VANEMINSENER

Kalle Novikov tootearenduse vaneminsener

Kalle Novikov, tootearenduse vaneminsener

Kalle töötab tehnoloogiaettevõttes Comodule tootearenduse vaneminsenerina. Lisaks erialateadmistele ja oskustele kuulub Kalle sõnul tootearendaja pagasisse hea ajaplaneerimine, ohtralt pealehakkamist, pisut julgust ja grammike enesekindlust.

Millised on sinu tööülesanded?

Elektriliste kergliikurite tootearendaja ülesanne Comodule’is on olla tootega alates algidee tekkimise faasist kuni muretu seeriatootmiseni. Sellel ajavahemikul saab tegeleda eri ülesannetega. Algfaasis ja vahepealsete probleemide tekkimisel genereerime ajurünnakutel halbu ja natuke paremad ideid. Mudeldame, et näha kuidas toode võiks välja näha ja kas vajalikud funktsionaalsused üldse mahuvad ära. Analüüsime tootmistehnoloogiaid selgitamaks, kuidas arvutiekraanil nähtavad kogumid pärisellu tuua. Prototüübime, mis on kõige põnevam osa, kus saab kõige rohkem ajusid ragistada ja päriseluline asi valmis meisterdada. Siis testime ja parendame toodet. Mina keskendun mehhaanika arendusele, kuid baasteadmised elektrist ja elektroonikast aitavad teha head koostööd elektroonikutega. Prototüüpimise faasis saan vahel isegi mõne lihtsama skeemiga asju katsetada.

Milline näeb välja sinu tööpäev?

Nagu ka eelnevast tööülesannete kokkuvõttest võib järeldada, ei ole kõik päevad vennad. Huvitav aeg läheb mööda väga kiirelt ja ma ei mäleta, kuna mul viimati igav oleks olnud. Seega üks, mis kõiki tööpäevi ühendab, on see, et need mööduvad kiirelt. Enamus päevi möödub arvuti taga, aga väga palju saab ka ringi askeldada. Prototüüpimise ajal ei pruugi mitu päeva arvutit nähagi.

Mis on sinu töös enim rahuldust pakkuv ja inspireeriv?

Suurim rahuldus on see, kui näed ja saad kasutada enda arendatud toodet. Kirss tordil on toote kasutajate positiivne tagasiside.

Millised on suurimad väljakutsed sinu töös?

Tootearenduses ongi väga palju väljakutseid. Meie oma tiimiga proovime ikka teha midagi uut ja sellega kaasnevad alati põnevad probleemid. Siiski läbivalt suurim väljakutse on juhtmestuse mahutamine seadme sisse. See on tavaliselt suhteliselt alahinnatud probleem, millega seistakse silmitsi esimest korda toodet koostades.

Milliseid oskusi sinu töö nõuab?

Lisaks erialastele oskustele tuleb kasuks hea ajaplaneerimine, ohtralt pealehakkamist, pisut julgust ja grammike enesekindlust. Tehnikavaldkondades on ka oluline olla kursis tehnoloogia võimekustega, uute tehnoloogiate arenguga ja ka konkurentide tegemistega. Lühidalt lai silmaring, loogiline mõtlemine ja julgus otsustada.

Kaua oled sel erialal töötanud?

Tootearenduse insenerina olen töötanud natuke alla kolme aasta. Enne tegelesin tootmise ja tootmise seadmete ehitamisega. Kuigi tundub, et teen asju vales järjekorras, enne tootsin ja nüüd arendan, siis tegelikult oli just teiste vigade nägemine tootmises väga hea kogemus. Arvan, et oskan seetõttu rohkem tähelepanu pöörata toote koostatavusele.

Mida Sa õppinud oled? Miks otsustasid just selle eriala kasuks?

Olen õppinud Tallinna Tehninikaülikoolis mehhatroonikat. Valiku tegemine peale keskkooli ei olnud lihtne. Kaalusin erinevaid variante, näiteks kutsekooli tisleriks või kokaks õppima minna. Kõik valikuvariandid olid ajendatud lapseea huvidest. Mehhatroonika poole langes kaalukeel, kuna tegemist on põneva ja laiahaardega erialaga, kus tundsin, et on kõige rohkem võimalust areneda. Kes ei tahaks ehitada roboteid?

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?

Tänapäeval leiab elektroonikat peaaegu igalt poolt, seda näitas ehedalt koroona algusest käima läinud komponentide kättesaadavuse kriis. Seega esimene argument on kindlasti see, et tööpuudust sellel alal karta ei ole, abikäsi oleks alati tarvis. Tervele maailmale meeldib, et kõik tooted saavad järjest targemaks ja funktsionaalsemaks. Seega topelt lõbu, võimalus tunda rõõmu nii tootearendusest kui ka kasutamise hüvedest. Näen, et tehnika valdkondades tulevad elektroonika teadmised alati kasuks ja boonusena on võimalik oma tarbeks toredaid vidinaid, kasvõi roboteid, kokku meisterdada. Ainult loovus saab olla piiriks!