Sardsüsteemide insener

SARDSÜSTEEMIDE INSENER

Siim Ilves sardsüsteemide insener

Siim Ilves, sardsüsteemide insener

Elektroonika on Siimu jaoks ühtviisi nii töö kui hobi. Kui tehnoloogiaettevõttes Comodule tegeleb Siim igapäevaselt elektrirataste ja elektrirollerite jälgimiseks asjade interneti ehk IoT-moodulite tarkvara arendamisega, siis elektroonikahuvi rakendab ta ka oma igapäeva elu lihtsustamiseks. Näiteks on tal hobiprojektina käsil koerale automaatse toidujagamisnõu loomine.

Millised on sinu tööülesanded?

Igapäevaselt on minu ülesanne kirjutada Comodule’i IoT-moodulite arendamiseks koodi. Meie moodulite abil saab mobiilside kaudu ühendust ja jälgida näiteks elektrisõidukite akutaseme jääki, kiirust ja tulede staatust või saata käsklusi sõiduki lahti ja kinni lukutamiseks. Parameetrid, mille kohta moodulid käsklusi või infot jagavad, sõltuvad iga kliendi soovidest ja vajadustest ning minu ülesanne on tagada, et meie mooduli kaudu oleks vajalik infovahetus mobiilside kaudu alati kättesaadav.

Milline näeb välja sinu tööpäev?

Arendajana olen enamasti arvuti taga ja kirjutan koodi. Aga lisaks on minu töös väga oluline osa reaalsetel katsetel. See reaaleluline väljund, mida saan oma loodud tarkvara kaudu kontrollida, on minu jaoks väga oluline, pakub mitmekesisust ning põnevust.

Mis on sinu töös enim rahuldust pakkuv ja inspireeriv?

Minu eriala eesmärgiks on suures pildis siduda elektroonika ja tarkvara. Seetõttu mängib selle juures suurt rolli ka n-ö tarkvara füüsiline testimine. Mulle meeldib uute lahendustega katsetada ning see on väga hea tunne, kui näen lõpuks oma loodud lahendust päriselt töötamas. Testimised annavad arendaja tööle mõõdetava väljundi ja kohese tagasiside.

Millised on sinu töö suurimad väljakutsed?

Iga klient on erinäoline ning väljakutse on leida parim lahendus konkreetse kliendi toodet ja vajadusi silmas pidades. Selleks peab selgeks tegema konkreetse toote eripärad ja tundma peensusteni meie moodulite omadusi.

Milliseid oskusi sinu töö nõuab?

Loogiline mõtlemine on esikohal, seejärel matemaatika ja elektroonikateadmised. Arendajana on minu töös oluline C-keeles programmeerimine ning süsteemiarhitektuuri ja kommunikatsiooniprotokollide tundmine. Üldiselt nõuab koodi kirjutamine hästi struktureeritud lähenemist, et kiiresti võimalikke vigu leida ja loodud lahendusi edaspidi lihtsalt kasutada. Selleks, et tunda instrumente ning osata neid kombineerida peab olema kogemust ja loogilist mõtlemist.

Mida sa õppinud oled? Ja miks otsustasid just selle eriala kasuks?

Lõpetasin värskelt ülikooli ning olen täiskohaga tööl alates maist. Erialal töötamise aeg on olnud lühike, aga olen selle aja jooksul palju õppinud. Minu jaoks sündis eriala valik lihtsalt, kuna olen alati teadnud, et tahan õppida inseneriks. Esmalt läksin Taani tootmisinseneriks õppima ning sealt tuli arusaam, et elektroonika osa on see, mis mind tegelikkuses kõige enam paelub. Ka Cleveroni Akadeemias õppides kippusin alati elektroonika poole. Õpingute ajal tegin kaasa Solaride tarkvara tiimis ja nüüd olen Comodule’is. Kõik on minu jaoks väga loogilist rada pidi liikunud ja mulle väga meeldib see, millega tegelen.

Hobikorras teen ka ise kodus ise väiksemaid elektroonikaprojekte. Alguse sai see Escape toa jaoks elektrooniliste lahenduste loomisega, näiteks automaatselt avanevad karbid ja muu selline. Huvi tehnoloogia ja inseneeria vastu viis mind osalema ka saatesse “Rakett 69” ning pärast osalemist olen saanud saate teadustoimetuses abiks olla teadusvõistlusel kasutatavate rekvisiitide erilahenduste loomisel.

Miks soovitaksid noortele elektroonikat õppima minna?

See, kui sa mõistad, kuidas kogu meid ümbritsev tehnika ja elektroonika töötab, avardab oluliselt sinu maailmapilti. Kui kooliajal tekib paljudel küsimus, miks mul on matemaatikat vaja, siis praegu igapäevaselt arvusüsteemidega töötades saan selgelt aru, miks. Üliäge on näha, kuidas kõik omavahel seotud on ning lisaks tööle oma teadmistega igapäeva elu lihtsustada. Näiteks kassile automaatset toidujagamisnõud luues või oma tarbimise keskkonna jälje vähendamiseks elektroonika parandamise oskuse abil toodete eluiga pikendada ja tarbimist vähendada.