Testsüsteemide insener

Testsüsteemide insener

Tom-Tristan Ots Testsüsteemide insener

Tom-Tristan Ots, testsüsteemide insener*

Tom-Tristan töötab tehnoloogiaettevõttes Comodule testsüsteemide insenerina. Otse koolipingist inseneri rolli astudes on Tom-Tristani edu pandiks olnud kiire õppimisvõime, oskus küsida õigeid küsimusi ning lai silmaring elektroonikavaldkonnas.

Millised on sinu tööülesanded?

Minu peamine tööülesanne on tagada testimismeetodid eri arendusastmetes koostatud trükkplaatidele. Meie ettevõttes hõlmab see laias laastus kolme protsessi:
koostöös trükkplaadi elektroonikainseneriga vajaminevate testpunktide ning funktsionaalsete testide defineerimine, trükkplaadile spetsiifilise rakise tellimine ja testimise loogika implementeerimine tarkvaras.

Lisaks neile peamistele arendusülesannetele haldan ka kõik varasemalt arendatud ja tootmises kasutuses olevaid testsüsteeme, kuhu tuleb alatihti uusi arendusi juurde teha. Ja teen koostööd teiste üksustega tootmises tekkinud probleemide juurpõhjuste leidmiseks.

Milline näeb välja sinu tööpäev?

Minu tavaline tööpäev koosneb enamasti tarkvaraarendusest ning jooksvate probleemide lahendamisest. Sagedased on erinevate üksustega toimuvad koosolekud, probleemide ning edasiste ja käimasolevate arenduste ja paranduste arutamiseks. Vahel asendub tarkvaraarendus ka täiesti uute projektide arendustega, mis hõlmab endas nii arendatava tehnoloogia arhitektuuri defineerimist, nende füüsilist planeerimist ning lõpuks ka masstootmises realiseerimist.

Mis on sinu töös enim rahuldust pakkuv?

Minu jaoks pakub kõige rohkem rahuldust näha oma tööd vilja kandmas – toodete testimisel kiiruse ja stabiilsuse kasvamine ja seotud protsesside parenemine. Motivatsiooni lisab operaatoritest kolleegide, aga ka juhtide positiivne tagasiside minu tööle, võimatuna näivate probleemide lahendamine ja palju muud.

Millised on suurimad väljakutsed sinu töös?

Suurim väljakutse on sellel positsioonil prioritiseerimine, aga ka vanemate seadmete haldamine ning ka absoluutselt kõige seotu hoomamine, sest ettevõtte tooted ei ole puhtalt riistvaralised vaid suhtlevad läbi interneti.

Kuna pidevas arenduses olevate toodete puhul ei ole võimalik probleeme vältida ja neid siiski aeg-ajalt tuleb ette, siis kõige suurem väljakutse on tõrkeotsing keerukas testsüsteemis.

Milliseid oskusi sinu töö nõuab?

Peamine oskus on tehnilise analüüsi võime. Kuna mina alustasin sellel positsioonil sisuliselt värske akadeemilise bakalaureusekraadiga ehk mul puudus selles valdkonnas ja positsioonil praktiline kogemus, siis oli oluline oskus õppida ja küsida õigeid küsimusi. Väga palju kasu on kokkupuutest elektroonikaarendusega ning tarkvaraarendusega, kuid piisab ka laiast silmaringist elektroonikavaldkonnas.

Mida sa õppinud oled? Miks otsustasid just selle eriala kasuks?

Lõpetasin TalTechis 2019. aastal mehhatroonika eriala bakalaureuseõppe. Valisin selle eriala, kuna kirjeldus tundus huvitav, kuid tol hetkel ei olnud ma teadlik, et mind ootab ees inseneri õppekava. Olin lugenud, et insenerid ei saa õpingute jooksul magada ning olin veidi šokeeritud, kuid jäin oma valikule kindlaks ja täna olen sellega väga rahul.

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?

Mina soovitan elektroonikat õppima minna, kuna rahulolu, mis tekib kui suudad mõista neid erinevaid “musti kaste” ehk elektroonikaseadmeid, mis meid tänaseks pea kõikjal ümbritsevad, on lihtsalt imeline tunne. Esimese hooga tundub kõik nii võimatu ja liialt keeruline, aga õpingute käigus saad ülevaate neist kõigist vajalikest nurgakividest, millest elektroonika koosneb ning teema muutub palju arusaadavamaks. Ühtlasi äratasid õpingud minus huvi süvitsi erinevatesse elektroonikavaldkondadesse sukelduda, et veel paremini neid ja nende taga olevat füüsikat mõista.

*Kui loo ilmumise ajal töötas Tom-Tristan testsüsteemide insenerina, siis tänaseks on temast saanud elektroonika insener.