Tootmismeeskonna juht

Tootmismeeskonna juht

Tootmismeeskonna juht Johan Arus

Johan Arus, SMA tootmise meeskonna juht

Johan töötab tehnoloogiaettevõttes Comodule SMA tootmise meeskonna juhina. Tema töö kätkeb nii tootmise korraldamist ja tehniliste probleemide lahendamist kui ka pidevat arendustööd. Nii nagu Johani amet on mitmekülgne, on ka seda elektroonika erialade lõpetajate valikuvõimalused, sest õpitut kerge teistesse eluvaldkondadesse üle kanda.

Millised on sinu tööülesanded?

Minu igapäevaste tööülesannete hulka kuulub SMA meeskonna juhtimine, masina programmide loomine, tootmisplaani järgimine ning vajadusel muudatustest teatamine ja liini tehniliste probleemide lahendamine. Oma osa on ka elektroonika disainide, tootlikkuse seisukohast, üle vaatamisel ja nende pideval täiustamisel.

Milline näeb välja sinu tööpäev?

SMA liin Comodule’i tehases opereerib kahes vahetuses. Tööpäeva alguses vaatan esimese asjana üle, kas eelneval õhtul või samal hommikul on esinenud tähelepanu vajavaid tehnilisi probleeme. Järgmise teemana vaatame üle tootmisplaani ning hetke toodangu. Edasi kulgeb päev pigem inseneeria poolel, arendusel ning meeskonnaga tegelemisel.

Mis on sinu töös enim rahuldust pakkuv ja inspireeriv?

Enim rahuldustpakkuv on endale ja oma meeskonnale eesmärkide seadmine, mida ületada ja teha seda iga järgmine kord paremini. Kõige inspireerivam on mulle teadmine, et iga liinil toodetud IoT-moodul läheb elektriratta või -tõuksi külge.

Millised on suurimad väljakutsed sinu töös?

Kõige suurem väljakutse on tehniliste probleemide operatiivne lahendamine ning veaotsing valmistoodangul.

Milliseid oskusi sinu töö nõuab?

Vajalikud on teadmised elektroonikast, mehaanikast ja informaatikast.

Kaua oled sel erialal töötanud?

Tänaseks on erinevatel ajahetkedel kogunenud kokku 5 aastat.

Mida sa õppinud oled? Miks otsustasid just selle eriala kasuks?

Olen õppinud mehhatroonikat ja robotitehnikuks. Elektroonikaga olen olnud seotud alates gümnaasiumi lõpust. Mehhatrooniku erialani jõudsin läbi juhuse ning õppida otsustasin seda eriala mitmekülgsuse tõttu, sest selles on kombineeritud mehaanika, elektroonika ja infotehnoloogia.

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?

Elektroonikat õppides on võimalik näha maailma kahest väga erinevast küljest – analoog- ja digitaalvaatest. Elektroonika eriala treenib aju loogiliselt mõtlema ning seoseid looma. Need on omadused, mida on kerge üle kanda teistesse eluvaldkondadesse. Lisaks pakub kiiresti kasvav elektroonikavaldkond väga mitmekülgseid võimalusi omandatud teadmiste rakendamiseks.