Tehnoloogia projektijuht

Elektriprojekteerija

 

Svetlana Shinkarenko, tehnoloogia projektijuht

Svetlana on viimased 20 aastat pühendanud ennast elektroonikale. Praegu töötab ta elektroonikaettevõttes Jotel tehnoloogia projektijuhina, kus vastutab tootmistehnoloogiate arendamise ja juurutamise eest. Svetlana on õppinud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppes keemilise tehnika ja materjali tehnoloogiat ning doktoriõppes pooljuhtmaterjalide tehnoloogiat.

Millised on sinu tööülesanded tehnoloogia projektijuhina?
Minu peamiseks ülesandeks on tootmistehnoloogiate arendamine ja juurutamine ning seadmete hoolduse planeerimine ja organiseerimine. Hoolitsen, et tootmisprotsessid toimiksid ning olemas oleksid korrektsed tootmisdokumendid, mis oleksid arusaadavad kogu personalile. Lahendan ka igapäevaseid muresid – näiteks kui toote kvaliteedi mõned parameetrid halvenevad, seadmed vajavad peenhäälestamist või mingil põhjusel ei vasta testide tulemused ootustele. Samuti planeerin vastavaid koolitusi personalile. Projektijuhina hoolitsen projektide kulude planeerimise, kontrollimise ja minimeerimise eest ja valmistan ette arveid.

Milline näeb välja sinu tööpäev?
Tavaliselt on minu tööpäev ammu ette planeeritud, kuid kindlasti võivad prioriteedid päeva jooksul muutuda.
Minu vastutusala esmane ülesanne on hoida tootmisprotsess korras ja tagada, et toodete kvaliteet vastaks nii tehnilistele kvaliteedistandarditele kui ka klientide tehnilistele nõudmistele. Samuti tegelen uute projektidega – pakun toodete disaineritele ja inseneridele välja tehnilisi lahendusi tootmisprotsesside teostamiseks. Aeg-ajalt toimuvad ka koolitused uute tehnoloogiliste protsesside ning trendide leidmiseks ja juurutamiseks.

Mis sulle oma töö juures enim meeldib?
Mulle meeldib olla osa uute tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisest ja osaleda uute toodete leiutamises, mis tähendab meie tuleviku mõjutamist ja ülesehitamist. Töötamine mõttekaaslaste meeskonnaga inspireerib ja annab jõudu ning soovi edasi liikuda.

Millised on sinu töös suurimad väljakutsed?
Nõuded lõpptoodetele muutuvad väga sageli ja mõnikord väga suures mahus. See tähendab omakorda, et ma pean juba valmis tootmisprotsessi vaatama üle algusest lõpuni, milleks aga aega enam piisavalt ei ole. Seega pean ma muud tööd ümber planeerima vastavalt ettevõtte tootmises ja arendamises seatud prioriteetidele.

Milliseid oskusi sinu töö nõuab?
Töö nõuab oskust töötada nii meeskonnaga kui ka iseseisvalt – et oleks oskus kolleege kuulata, panna ennast kuulama ja lõppkokkuvõttes valida õige lahendus. Tuleb osata kinni pidada projekti eelarvest ja kavast. Nii kliendi kui ka tarnijatega on vaja leida kompromissi aja, eelarve ja töö sisu vahel.

Tehnoloogi ametis on väga tähtsad teadmised elektroonikast, füüsikast, keemiast ja materjalijuhtimisest. Tehnoloog peab oskama lugeda tehnilist dokumentatsiooni, tundma elektroonika- ja kvaliteedistandardite nõudmisi ja omama kogemust, et valida konkreetse toote tootmiseks vajalik tehniline varustus ja tehnoloogia.

Tehnoloogi töös on tähtsad nii teoreetiline kui ka praktiline pool, sest olemasolevaid tehnoloogiaid tuleb adapteerida klientide spetsiifiliste nõudmiste järgi. Selleks, et olla kursis innovatiivsete lahendustega ja osata neid oma töös kasutada, on vajalik pidevalt osaleda seminaridel ja täiendõppustel.

Miks otsustasid asuda õppima elektroonikat?
Elektroonika on lahutamatu osa meie igapäevasest elust ja seda kasutatakse kõikides valdkondades.
Inseneri kõige tähtsam omadus on osata õppida. Insener õpib ja ammutab teadmisi kogu oma elu!

Kaua oled sel erialal töötanud?
Oma tegevust elektroonika valdkonnas alustasin 20 aastat tagasi – toona nuppudega telefonide tootmisest ning häälestamisest. Samuti olen osalenud ja juhtinud projekte 10 aastat hiljem Eestisse jõudnud autotööstuse elektroonikas. Selles meie jaoks uues valdkonnas olen kõige rohkem tutvunud LED tehnoloogiatega.

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?
Elektroonika on see ala, kus igaüks suudab ennast leida, ning selles valdkonnas saad parandada meie kõigi elukvaliteeti. Kogemustega elektroonika spetsialistid on kuldaväärt ja tänu internetile suudab insener oma tööd teha igast maailma kaardil asuvat kohast.