Elektri-projekteerija

Elektriprojekteerija

 

elektriprojekteerijaHeigo-Elmar Vahesaar, elektriprojekteerija

Heigo-Elmar Vahesaar on paljude noorte jaoks tuttav nimi, eelkõige neile, keda huvitab selline vabaõhusport nagu slackline ehk eesti keeles tasakaaluliin. Seesama sportlane ja treener on ka TalTechi Seebecki instituudi magistrant, kelle käe all sai uue valgustuse Kunda linn.

Millised on sinu tööülesanded?

Bakalaureuseõpingute lõpu poole töötasin Hepta Group Energy OÜ-s projekteerijana. Kodumaisel kapitalil põhinev insenertehnoloogilist konsultatsiooni pakkuv energiaettevõte on tuntud oma õhuseire droonide poolest, millega monitooritakse elektrivõrku, kuid Hepta Group Energy projekteerib ka madal- ja keskpingeliine. Olin ettevõttes elektriprojekteerija ja koostasin peamiselt tänavavalgustuse projekte. Võin enda panuseks lugeda seda, et Kunda elanikud võivad õhtuti LED-lampide valguses jalutada ja valmis on projekt ka Tartu Annelinna jaoks.

Olen praegu elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate magistriastme I kursusel. Panin magistriõpingute ajaks tööelu pausile ja pühendun hetkel ainult õppimisele. Töötasin Heptas kuni selle aasta veebruarini, aga õpingute kõrvalt töötamine ei paistnud mulle sobima. Lõpudiplomi saan kätte järgmisel sügisel, plaanin ühe semestri õppida Erasmuse programmiga välismaal. Bakalaureuseõpingute ajal õnnestus samuti käia Erasmuse abil Hispaanias Vigo Ülikoolis.

Millised olid sinu töös suurimad väljakutsed?

Kunda ja Tartu Annelinna projektides osalemine oli väärtuslik väljakutse. Projektijuhtimine või selles kaasa löömine nõuab ning arendab organiseerimis- ja suhtlemisoskust. Enese proovilepanek tõstab enesekindlust, tahtejõudu ja viib elus edasi. Ilma selleta ei saa. Lisaks tulevad erialaste projektidega kaasa praktilised teadmised, loengus neid omandada ei saa.

Miks otsustasid asuda õppima elektroonikat?

Karjäärivaliku tegin gümnaasiumi ajal, kui õpilased said minna ülikooliga tutvuma. Mulle pakkus suurt huvi energeetikateaduskond ja nii ma astusingi 2014. aastal elektrotehnika bakalaureuse erialale. Õppima asuda kohe ei saanud, kaitsevägi tuli vahele, reaalselt sain koolitööga pihta hakata 2015. sügisel.

Mida ütleksid noortele, miks õppida elektroonikat?

Eriala peaks valima selle järgi, mis paneb silmad särama. Eriala võiks valida sellise, mille järele on nõudlus ja praktiline vajadus. Elektroonika täidab minu puhul mõlemad nõuded.

Hindan TalTechi pagasit kõrgelt. Olen saanud rahvusvahelisel tasemel tugeva teoreetilise tausta elektrotehnika valdkonnas. Lisaks on ülikool andnud juurde suhtlemisoskust, õpetamiskogemust, ettekujutust teadusmaastikust. Ja loomulikult ei saa unustada TalTechi tudengielu. Lõin kaasa mitmetes haridusalastes ettevõtmistes – juhtisin projekti „Hariduse kvaliteedi töögrupid”, kus tudengid said teha ettepanekuid ning anda konstruktiivset tagasisidet, et koostöös ülikooliga hariduse taset veelgi enam tõsta. Samuti olin Noore Inseneri Programmi juhendaja ning tutvustasin põhikooli lõpuklassidele ja keskkooliõpilastele elektriga seotud teemasid. Ka TalTechi ühikaelu ja põnevaid üritused olid vägagi olulised õpingute kõrval.