Magistriõpe

Magistriõpe

Tahad olla tõeline tuleviku tehnoloogiaguru? Magistrikraad annab eelise nii tippspetsialistiks kui edukaks juhiks saamisel. Tartu Ülikool pakub selleks võimalust õppida magistriõppekaval “Arvutitehnika ja robootika” ning alates 2023. aasta sügisest on Tallinna Tehnikaülikoolis avatud kaks uut unikaalset magistrikava – “Riistvara arendus ja programmeerimine” ning “Võrgutehnoloogiad ja -teenused”. Loe erialadest lähemalt allpool!

2miljardit €

on Eesti elektroonikatööstuse aastane käive

Õppimisvõimalused

Elektroonika-ja-kommunikatsioonitehnoloogiad

Riistvara arendus ja programmeerimine

TalTech

Riistvara arenduse ja programmeerimise magistrikava lõpetanuna saab Sinust laia silmaringiga tippspetsialist, kes suudab mõista, formuleerida ja lahendada erinevate arvutitel põhinevate elektroonika- ja automaatikasüsteemide loomise, arendamise ja haldamisega seotud keerukaid ülesandeid. Seda just sellepärast, et tänased tõeliselt head arvutipõhised süsteemid on ammu kolinud internetti, selleks et sinna jääda ja kasutada toimimiseks muuhulgas laialdaselt näiteks 5G jm superkaasaegseid platvorme.

Õppekavas on kaks omavahel tihedalt seotud peaeriala – arvutitehnika ja elektroonika ning automaatikasüsteemid. Tegemist on Eestis ainulaadse õppekavaga, kus õpetatakse arvutipõhiste sard-, elektroonika- ja automaatikasüsteemide loomist, käitamist ja haldamist, kattes nii tarkvara, riistvara kui ka elektroonikaga seotud teemad. 

Õppima on oodatud bakalaureuseõppe lõpetanud nii infotehnoloogia kui ka lähedastelt inseneeria erialadelt.

Taltech_Viru.k._Tark hoone 2

Võrgutehnoloogiad ja -teenused

TalTech

Ainuke õppekava Eestis, mis keskendub võrgutehnoloogiate ja -teenuste kooslusele. Magistrikava koolitab insenere ja tippspetsialiste nii IKT sektori kui ka teiste majandussektorite tarbeks. Lisaks arendajatele on Eestis kiirelt kasvamas nõudlus tarkade tellijate järele, kes suudaksid kavandada ja arendajatelt tellida innovaatilisi kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid lahendusi digitaliseerimiseks mitte-IKT sektoris.

Lõpetaja mõistab IKT võrkude, teenusplatvormide ja nendel põhinevate lõppkasutaja teenuste arenguid, väljakutseid, majanduslikke mõjureid ja globaalseid trende. 

Võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikavale on õppima oodatud bakalaureuseõppe lõpetanud IKT erialadelt või muude erialade lõpetajad, kel on vähemalt üheaastane tööstaaž IKT valdkonnas.

EITM

Arvutitehnika ja robootika

Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli arvutitehnika ja robootika erialal on Sul võimalik valida kolme suuna vahel: arvutitehnika, robootika ja kosmosetehnoloogia. Õppekavas on ühendatud nii tark- kui ka riistvaraga tegelemine kõrgtehnoloogiliste süsteemide ja seadmete väljatöötamiseks. Sealhulgas on õpingutes suur osakaal praktikal – töö käib reeglina teadusgruppide või ettevõtete juures, mis tegelevad mitmesuguste uuenduslike seadmete väljatöötamise ja arendamisega, nt robotmannekeenide ja tehislihastega. Lisaks avaneb Sul võimalus õpingute ajal osaleda Eesti järgmiste satelliitide ehitamisel ja orbiidile saatmisel!

Magistrikava lõpetanuna leiad tööd kõrgtehnoloogiaga seotud ettevõtetes, telekommunikatsioonifirmades, arvutifirmades, tarkvaraettevõtetes, kosmosetehnoloogiaga tegelevates ettevõtetes, avalikus halduses jms. Inglisekeelne kõrgetasemeline õpe avab ka rahvusvahelised töövõimalused!

Ametid

Elektroonikainsener on see, kelle loominguline mõttetegevus on aluseks uute seadmete ja süsteemide jõudmisel meie igapäevaellu. Ta planeerib, projekteerib, integreerib, juurutab ja toetab nii üksiktoodete kui terviklike automatiseeritud süsteemide tehnilisi lahendusi ja protsesse. Insener on loomupärane leiutaja – enne, kui elektroonikaseadme joonised “paberile” jõuavad, peab sellest tekkima pilt inseneri peas. Tavaliselt käib tootearendusprotsessis koostöö ka teiste valdkondade inseneridega, meeskonnad on sageli globaalse haardega.

Insener töötab välja nii uusi tooteid, süsteeme kui ka protsesse ning osaleb olemasolevate täiustamisel ja tootmisprotsessi käigushoidmises. Vajadusel juhib insener tehniliste spetsialistide meeskonda. Paljud insenerid on saanud ettevõtete juhtideks, aga paljud eelistavad madalama stressitasemega ja suuremat loomingulist rahuldust pakkuvat inseneritööd. Osa teadus- ja arenduskalduvustega insenere jätkab töö kõrvalt doktoriõppes.

Elektroonikainsenerina töötab ligi 950 inimest, tulevikus on oodata töökohtade arvu kasvu. Töökohti on elektroonikainseneridele maailmas rohkem pakkuda kui on vastavatel erialadel lõpetajaid.

950

inimest töötab Eestis elektroonikainsenerina