Tootmisinsener

TOOTMISINSENER

Meruyert Satkan tootmisinsener

Meruyert Satkan, tootmisinsener

Meruyert teadis juba keskkoolis, et talle meeldib rohkem lahendada ülesandeid kui ilukirjandust lugeda. Tallinna Tehnikaülikoolis integreeritud tehnoloogiaid õppiv Meruyert töötab ülikooli kõrvalt Ericsson Eestis tootmisinsenerina ning usub, et elektroonika pakub noortele palju võimalusi kogu maailmas.

Millised on sinu tööülesanded?

Vastutan peamiselt tootmisliini hoolduse ja optimeerimise eest, korraldan tootmistöötajatele koolitusi ja vormistan protsessiga seotud dokumente. Tööpäev algab sellega, et käin tootmises, suhtlen tootmisliini operaatoritega ja kontrollin liinide hetkeseisu.

Mis sulle kõige rohkem meeldib enda töö juures?

Mulle meeldib töötada tootmisettevõttes, siin on vaja nii tehnilisi oskuseid kui emotsionaalset intelligentsust. Meeskonnatöö on väga oluline ja mulle meeldib teha koostööd teiste osakondadega, näiteks inseneride ja tootmistöötajatega, kes kasutavad meie ehitatud liine. Tootmistöötajatega suhtlemine on eeldus selleks, et ma saaksin enda tööd efektiivselt teha. Tuleb osata neid kuulata ja probleemide korral üritada aru saada, mis on tegelikult nende vajadused. Teen koostööd ka näiteks programmerijatega, kui on robotitega probleeme ning ka teiste Ericssoni üksustega mujal riikides.

Millised on suurimad väljakutsed sinu töös?

Suur väljakutse on luua kõige tõhusamad nõutele vastavad tootmisprotsessid. Naisinsenerina on väljakutse ka enda tõestamine, vahel tunnen, et pean kaks korda rohkem pingutama näitamaks, et suudan olla sama hea insener kui meesinsenerid. Teisalt vahel on kolleegid ka toetavamad, sest neile avaldab muljet, et naine töötab tootmisettevõttes. Ericsson pöörab mitmekesisusele ka ettevõttena tähelepanu, et kõiki koheldaks võrdselt.

Milliseid oskusi sinu töö nõuab?

Tootmisprotsesside mõistmiseks on vaja inseneriteadmiseid. Lisaks tehnilistele oskustele vajab tootmisinsener head suhtlemisoskust, et teha koostööd teiste inseneride ja tootmistöötajatega.

Kui kaua oled sel erialal töötanud?

Liitusin Ericssoniga elektroonikainseneri praktikandina 2021. aasta mais. Pärast praktika edukat läbimist pakuti mulle tootmisinseneri kohta. Praktikale tulles mõtlesin alguses, et praktikant ei tee päris tööd, aga sain kiiresti aru, et Ericssonis teevad praktikandid sama tööd mis inseneridki. Praktika algas koolituste ja tootmisega tutvumisega, meile tutvustati osakondi ja insenere. Igal praktikandil on juhendaja, kes aitab sisse elada. Praktikandid osalevad koosolekutel ja üritustel ning teevad päris tööd. Praktika aitab hästi mõista ettevõtte toimimist.

Mida sa õppinud oled? Miks otsustasid just selle eriala kasuks?

Keskkoolis õppisin füüsika ja keemia süvaõppeklassis, sest mulle ei meeldinud sotsiaalteadused, esseede kirjutamine ega töö ilukirjandusega. Minu jaoks oli ülesannete ja võrrandite lahendamine lihtsam. Läksin õppima Tallinna Tehnikaülikooli integreeritud tehnoloogiaid, olen praegu selle õppekava tudeng. Integreeritud tehnoloogate õppekava ühendab eri valdkondi ja erialasid, saab õppida IT-d, tööstus 4.0 süsteemil põhinevat tootmise digitaliseerimist ning äri- ja projektijuhtimist. Mulle meeldib see õppekava, sest seal on keemiat, füüsikat, programmeerimist ning isegi ettevõtlust ja tootearendust.

Miks sa valisid just Ericssoni tööandjaks?

Meil oli ülikoolis esimesel semestril ekskursioon Ericssoni, tutvusime tootmisega. Mulle avaldas väga muljet see, kuidas siin kõik toimib. Ericsson on mitmel põhjusel hea töökoht. Ühe suurima ettevõttena telekommunikatsiooni ja sidevõrgu seadmete tootmise valdkonnas on see parim koht enda proovile panekuks. Ericssonis multikultuurses keskkonnas on säravaid inimesi üle kogu maailma. Ettevõte hoolitseb, et töötajate töö- ja eraelu oleks tasakaalus ning toetab tulemusliku töö tegemist. Järgmise viie aasta jooksul näen end siin projektijuhi rollis.

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?

Tänapäeva maailmas on elektroonika kõigi tehnoloogiate lahutamatu osa. See võimaldab luua täiustatud süsteeme. Transport, side, ehitus, tervishoid ja paljud teised valdkonnad arenevad koos elektroonika kasutamisega. Seetõttu pakub see noortele ilmselgelt palju võimalusi kogu maailmas.