Tootmistehnik

Tootmistehnik

 

tootmistehnik

Toomas Mets, Incap Eesti tootmistehnik

Toomas Mets on praeguseks töötanud Saaremaal asuvas elektroonikatööstusettevõttes Incap tootmistehnikuna poolteist aastat. Samal ajal õpib ta ka Kuressaares asuvas TalTechi Eesti Mereakadeemia Meremajanduse keskuses meretehnikat ja väikelaevaehitust. 

Millised on sinu tööülesanded?

Minu töö hõlmab masinate programmide tegemist, seadistamist ja hooldust. Vähesemal määral ka toodete remontimist.

Milline näeb välja sinu tööpäev?

Mul on olemas nimekiri töödest, mis on mul vaja ära teha ja teen neid seni, kuni tuleb mõni kiireloomuline tööülesanne vahele – nt vajab mõni masin uut programmi või ei tööta, kolleeg vajab abi mingite küsimustega jne. Töid ei saa planeerida täpselt mingist kellaajast mingi kellaajani.

Mis sulle meeldib enim oma töö juures?

Meeldib töö mitmekesisus, sest siin ei ole ükski päev samasugune ja ma saan ise oma töid prioritseerida. Tootmistehniku ala on väga lai ja ma puutun töös kokku paljude teiste osakondade tööga.

Millised on su töös suurimad väljakutsed?

Tooksin välja kaks: ajaplaneerimine ja masinaprogrammide optimeerimine.

Milliseid oskusi su töö nõuab?

Kindlasti on vajalik loogiline mõtlemine, ajaplaneerimis- ja suhtlusoskus. Lisaks ka huvi valdkonna vastu, kuna puutud sageli kokku uute teemade ja probleemidega – kui huvi ei ole, on raske uusi teadmisi ja oskusi omandada.

Miks otsustasid õppida meretehnikat ja väikelaevaehitust?

Eelkõige viis mind õppima üldine huvi mere-elektroonika ja tehnika vastu. Praegune eriala keskendub tehnikale merendusvaldkonnas.

Mida ütleksid praegustele noortele, miks minna elektroonikat õppima?

Elektroonikas on huvitav ja kuna inimesi on vaja juurde, siis töölesaamisega probleemi ei ole.