Rakendusõpe

Rakendusõpe

Nii Eestis kui mujal maailmas on üha kasvav vajadus spetsialistide järele, kellel on nii praktilised oskused kui visionäärlik mõtlemine. Rakenduskõrgharidusõppes on bakalaureuseõppest enam praktilisi töid, laboritöid ja õppekäike. Elektroonikaga seotud erialasid saad õppida TalTechi Tartu ja Virumaa kolledžites. 

250+

 elektroonikaga seotud ettevõtet tegutseb Eestis

Õppimisvõimalused

Virumaa kolledž

Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia

TalTech Tartu kolledž, TalTech Virumaa kolledž

Kas Sinust võiks saada IoT, DevOps või hoopis tööstusautomaatika insener?

Arukate süsteemide ja rakendusinfotehnoloogia õppekava ühendab IoT, tarkvara (sh tööstusliku) programmeerimise, automaatika, robootika andmesidevõrkude telemaatika ja küberfüüsikaliste süsteemide valdkonnad. See on ainulaadne õppekava, mida mujal Eestis ega Põhjamaades ei õpetata!

Õppimise käigus saad selgeks arukate süsteemide ülesehituse ja programmeerimise, nende teadmiste põhjalt õpid looma nutikaid IKT-lahendusi. Üksikasjaliku ülevaate saad ka andmesidevõrkudest ja küberturbesüsteemidest. Möödapääsmatud on teadmised robootikast, mehaanikast ja elektroonikast ning ka sellest, kuidas seadmeid ja erinevaid süsteeme omavahel suhtlema panna.

Õppekavas saad valida kahe spetsialiseerumissuuna vahel:

  • tarkvara arenduse ja digilahenduste peaeriala õpe toimub Virumaa kolledžis
  • küberfüüsikaliste süsteemide peaerialal Tartu kolledžis.

Ametid

Rakenduskõrgharidus on eeldus elektroonikaseadmete tehnikuna töötamiseks. Elektroonikaseadmete tehnik on see, kes hoolitseb tootmisahela toimimise eest. Ta valmistab ette, programmeerib, hooldab ja remondib tootmisseadmeid ning jälgib tootmisprotsesside ladusat toimimist. Tehniku töös on sageli nuputamist vajavaid tegevusi probleemide lahendamiseks ning nii mõnigi neist tegutseb inseneriülesannete piirimail. Paljud on saanud innustust inseneriõppes jätkamiseks.

Elektroonikaseadmete tehnik ka valmistab, programmeerib, häälestab ja remondib elektroonikaseadmeid ning otsib tootmisprotsesside vigu.

Elektroonikaseadmete tehnikuna töötab ligi 700 inimest, tulevikus on oodata töökohtade arvu kasvu.

700

inimest Eestis töötab elektroonikaseadmete tehnikuna