Rakendusõpe

Rakendusõpe

Nii Eestis kui mujal maailmas on üha kasvav vajadus spetsialistide järele, kellel on nii praktilised oskused kui visionäärlik mõtlemine. Rakendusõppes on bakalaureuseõppest enam praktilisi töid, laboritöid ja õppekäike. Elektroonikaga seotud erialasid saad õppida TalTechi Tartu ja Virumaa kolledžites. 

230

 elektroonikaga seotud ettevõtet tegutseb Eestis

Õppimisvõimalused

Virumaa kolledž

Telemaatika ja arukad süsteemid

Telemaatika ja arukad süsteemid on täiesti ainulaadne eriala, mida mujal Eestis ega Põhjamaades ei õpetata. Õppekava ühendab endas telemaatika (andmeedastus, side, sh mobiilside-, juhtmevabad jm arvutivõrgud), tarkvara (sh tööstusliku) programmeerimise, automaatika ja küberfüüsikaliste süsteemide valdkonnad. Õppimise käigus saad selgeks arukate süsteemide ülesehituse, programmeerimise ja säästvate tehnoloogiate arendamise. Nende teadmiste põhjalt õpid looma nutikaid IKT-lahendusi.

Virumaa kolledžis on õppekava peaerialaks telemaatika tarkvara ja Tartu kolledžis küberfüüsikalised süsteemid.

Õppekavasse kuuluvad muuhulgas sellised õppeained nagu Digitaalloogika ja –süsteemid”, Rakendusfüüsika” ja “Automaatikavahendid”.

Ametid

Rakenduskõrgharidus on eeldus elektroonikaseadmete tehnikuna töötamiseks. Elektroonikaseadmete tehnik on see, kes hoolitseb tootmisahela toimimise eest. Ta valmistab ette, programmeerib, hooldab ja remondib tootmisseadmeid ning jälgib tootmisprotsesside ladusat toimimist. Tehniku töös on sageli nuputamist vajavaid tegevusi probleemide lahendamiseks ning nii mõnigi neist tegutseb inseneriülesannete piirimail. Paljud on saanud innustust inseneriõppes jätkamiseks.

Elektroonikaseadmete tehnik ka valmistab, programmeerib, häälestab ja remondib elektroonikaseadmeid ning otsib tootmisprotsesside vigu.

Elektroonikaseadmete tehnikuna töötab ligi 700 inimest, tulevikus on oodata töökohtade arvu kasvu.

700

inimest Eestis töötab elektroonikaseadmete tehnikuna