NPI projektijuht

NPI projektijuht

Meelis Reinumägi NPI projektijuht

Meelis Reinumägi, NPI projektijuht

Meelis töötab rahvusvahelises elektroonikaettevõttes Incap NPI projektijuhina. Elektroonikaharidust soovitab ta kõigile huvilistele, kuna sel alal tegutsedes saab olla innovatsiooni keskpunktis ja arendada uuenduslikke tooteid juba kasvõi kooli ajal, et võimalikult vara tuul tiibadesse saada.

Millised on sinu tööülesanded?

Minu tööülesanne on uute toodete tootmisesse juurutamine ning nende hindade arvutamise koordineerimine. Põhiroll on olla kliendi ja tootmismeeskonna vaheline ühenduslüli. Selleks tuleb tagada, et uued tooted saaksid toodetud vastavalt kliendi nõudmistele ja vajadustele ning meie tehase eri osakondadel on oma töö sujuvaks sooritamiseks vajalikud sisendid ja dokumentatsioon olemas. Kuna minu taust ja haridus on seotud mehaanikaga, siis minu ülesanne on hetkel tegeleda pigem toodete välise osaga, mis paikneb elektroonika ümber – põhiliselt seadmete korpused ja nende mehaanikaosa, aga tuleb ette ka klassikalisi trükkplaatide projekte.

Milline näeb välja Sinu tööpäev?

Keskendunud pilk Excelis ja tootejoonistel ning kohvitass laual on lahutamatud osad mu tööpäevast. Samuti suhtlemine klientide, tarnijate ja meie lõbusa kollektiiviga. Lisaks probleemidele elektroonikakomponentide saadavuses, millega meie hankeosakond väga osavalt tegeleb, tuleb praegusel katkiste tarneahelate ajal ette üllatusi, kus ka muidu vabalt saadaval olevad mehaanikakomponendid saavad järsku meie senistest allikatest otsa – siis tuleb leida lahendus, kas sobivate alternatiivide näol või algsed kasvõi teiselt poolt maakera kohale organiseerida. Kui mõni projekt läheb esimest korda tootmisesse, olen ka mina seal jälgimas ja juhendamas, et kõik saaks vastavalt dokumentatsioonile toodetud.

Mis on Sinu töös enim rahuldust pakkuv ja inspireeriv?

Mulle meeldib jälgida, kuidas pärast dokumentide ja andmete läbitöötamist lõpuks toimiv füüsiline toode valmib, eriti kui tegemist on mõne uudse ja targa lahendusega. Lisaks saan oma tööd tehes suhelda paljude väga huvitavate ja tarkade inimestega.

Millised on suurimad väljakutsed Sinu töös?

Suurim väljakutse on oma aja jagamine – ühe projekti kallal rahulikult nokitsemist üldiselt ei ole, alati on mitu rauda korraga tules. Kui tekib asju, mis vajavad kohest tegutsemist, siis üldiselt tulevad need mitme kaupa korraga.

Milliseid oskuseid Sinu töö nõuab?

Minu töö nõuab üldist arusaamist elektroonika ja mehaanika tööpõhimõtetest, toodete kvaliteedinõuetest ja tootmisprotsessidest. Tehniliste jooniste lugemise oskus ning suhtlemisoskus on samuti vajalikud. Kõige tähtsam oskus on leida kõikvõimalikele probleemidele lahendusi, et projektid edasi liiguksid ja kui enda mõistus otsa saab, tuleb teada, kes oskab spetsiifilisemate küsimuste puhul aidata.

Kaua oled sel erialal töötanud?

Olen oma ametikohal töötanud vaid veidi üle poole aasta – seega olen elektroonikatootmises veel päris roheline ja selles valdkonnas on õppimist ja avastamist veel väga palju. Minu senine tegevusala on seotud CAD-projekteerimise, CAM-programmeerimise ja CNC-töötlusega, mis tähendab, et kokkupuuteid automaatika, elektroonika ja programmeerimisega on siiski ka varasemalt ette tulnud. Tootmise ja tootearenduse mehaanika poolega olen seotud alates 2013. aastast.

Mida sa õppinud oled? Miks otsustasid just selle eriala kasuks?

Olen lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli masinaehituse eriala. Valik langes sellele erialale, kuna juba varajases nooruses hakkas mind huvitama, kuidas erinevad aparaadid töötavad ja mis viisil need toodetud on. Samuti mängis selles rolli ühe praeguse hea kolleegi soovitus. Usun, et see on hea vundament, mis on andnud palju praktilisi oskuseid ja üldiseid teadmiseid tootmisprotsessidest. Maailm areneb kiiresti, iga päev tuleb edasi õppida.

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?

See on väga põnev ja plahvatuslikult arenev valdkond, ilma milleta tänapäevast elu ei saa ette kujutada. Järjest tuleb juurde nutikaid ja kõrge lisandväärtusega ning tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi kasutavaid tooteid, mis meie elukeskkonda ja igapäevaelu kujundavad. Elektroonikaga tegeledes saad olla innovatsiooni keskpunktis ja arendada uuenduslikke tooteid juba kooli ajal – meil on käimas mitmeid põnevaid projekte, milles tasub osaleda ja kus noortel inseneridel on võimalik varakult tuul tiibadesse saada. Näiteks Solaride päikeseauto arendamine või Formula Student Team Tallinn.