Tootmise kvaliteediinsener

TOOTMISE KVALITEEDIINSENER

Sofia Katkova tootmise kvaliteediinsener

Sofia Katkova, tootmise kvaliteediinsener

Sofia töötab tehnoloogiaettevõttes Comodule tootmise kvaliteediinsenerina. Selles ametis on ta justkui elektroonika detektiiv, kes põhjaliku uurimise ja tehnilise analüüsiga probleemide juurpõhjused välja selgitab.

Millised on sinu tööülesanded?

Minu ülesandeks on tootmise kvaliteedi näitajaid koguda ja jälgida. Sinna hulka kuulub vigaste toodete juurpõhjuste analüüs ning probleemide lahendamine. Lisaks osalen tootmise kvaliteedikontrolli protsesside arendamises.

Milline näeb välja sinu tööpäev?

Minu tööpäevad mööduvad väga erinevalt. Näiteks tootmises probleemi juurpõhjuste välja selgitamiseks tehnilist analüüsi tehes. Minu tööks on ka tarnija reklamatsiooni dokumentatsiooni koostamine. Seda tehes tuleb alati põhjendada, miks mingi materjal ei ole tootmiseks aktsepteeritav. Jooniste ja materjali tehniliste spetsifikatsioonide uurimine muutub mõnikord lausa põnevaks detektiivitööks.

Lisaks tarnijatelt tulnud materjalide kontrollimisele tegelen ka väliste reklamatsioonide käsitlemise ja probleemide põhjuste uurimisega. Koos teiste inseneridega selgitame välja, kuidas sellised juhtumeid tulevikus vältida ja jälgin, kas loodud parandus on edukas või mitte. Mõnikord tuleb kõik need ülesanded ka ühe päeva sisse mahutada!

Mis on sinu töös enim rahuldust pakkuv ja inspireeriv?

Mulle meeldib, kui asjad lähevad korda ja sama tüüpi viga ei kordu kunagi, sest parandus reaalselt aitas. Mulle pakub rahulolu, kui ma näen oma efektiivsust ja kasulikkust.

Millised on suurimad väljakutsed sinu töös?

Suurimaks väljakutseks on kvaliteedijuhtimise protsesside loomine. Kuna töötan üsna noores ettevõttes ja see kasvab tohutu kiirusega, pean alati valmis olema ja kiiresti kohanema, et tootmise kvaliteedijuhtimise protsesse vastavalt arengutele uuendada.

Milliseid oskusi sinu töö nõuab?

Peamine on suure hulga informatiooni analüüsivõime ja oskus seda kokku võtta.
Kasuks tulevad tehnilised baasteadmised mehhaanikast ja elektroonikast, jooniste ja skeemide lugemise ja erinevate mõõtevahendite kasutamise oskus ning tootmisprotsesside tundmine.
Lisaks teevad elu lihtsamaks teadmised erinevate standardite kohta. Ja lõpuks oskus ennast ennast selgelt, nii kõnes kui kirjas, väljendada on ka päris oluline.

Kaua oled sel erialal töötanud?

Kvaliteedijuhtimise alal olen töötanud ühe aasta, enne seda olin 5 aastat toote- ja tootmisinsener erinevates elektroonikaettevõtetes, kus olin ka kvaliteedijuhtimise protsessidesse kaasatud.

Mida sa õppinud oled? Miks otsustasid just selle eriala kasuks?

Mul on bakalaureusekraad elektroonika erialas. Otsustasin selle eriala kasuks, et õppida midagi, mida ma iseseisvalt ei suudaks omandada. Ehk valisin selle eriala, mis tundus mulle kõige keerulisem, aga samal ajal oleks seotud reaalse eluga.

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?

Igal inimesel võiks olla arusaam eesmärgist, miks ta tahab midagi õppida. Minu puhul oli eesmärgiks eelkõige ennast proovile panna. Ma kindlasti soovitaksin õppida elektroonikat noortele, kellel on tehniline taip ja kes on huvitatud, kuidas meid ümbritsev elektroonikaseadmetest tulvil maailm toimib. Samal ajal soovitaksin õppida elektroonikat neile, kes tahavad osaleda, millegi kasulikku loomises.