Testseadmete tehnik

TESTSEADMETE TEHNIK

Robin Kalur, koostamisspetsialist, inseneri assistent

Robin Kalur, testseadmete tehnik

Robin Kalur lõpetas 2023. aastal Tallinna Polütehnikumi elektroonikaseadmete tehniku eriala ja käis Inission Tallinnas praktikal koostamisspetsialisti ja inseneri assistendina. Täna töötab ta sealsamas testseadmete tehnikuna.

Miks otsustasid valida oma õpinguteks elektroonikaseadmete tehniku eriala?
Otsustasin selle eriala kasuks, sest tahtsin teha midagi oma kätega ning mind on elektroonika huvitanud juba varasemast.

Kuidas sattusid praktikale Inissionisse?
Otsisin erinevaid elektroonikatööstusi enda kodukoha lähedal ning Inission tundus mulle kõige parem valik, seda nii tootmisüksuse suuruselt kui ka asukohalt. Kirjutasin siis Inissioni personalijuhile ning sain vastuseks, et neil oleks mulle algselt pakkuda praktikakohta.

Millised on sinu tööülesanded?
Minu tööülesannete hulka kuulub näiteks toodete koostamine, trükkplaatide testimine, pilootprojektidel abistamine, kvaliteedi küsimuste lahendamine, vigade parandamine ja jootmine.

Milline näeb välja sinu tööpäev tavaliselt?
Hommikul saan lihtsamad ülesanded tootmiskoordinaatorilt – näiteks trükkplaatide testimine, montaaž, depaneliseerimine. Päeva jooksul abistan ka tooteinsenere erinevate ülesannetega, näiteks toodete testimise ja programmeerimise probleemidega. Päeva lõpus raporteerin tehtud tööd ettevõtte ressursside planeerimise ehk ERP süsteemis.

Mis sulle kõige rohkem meeldib enda töö juures?
Mulle meeldib enim tööde mitmekesisus ning see, et saan teha päriselt midagi omaenda kätega. Inission toodab ka meditsiinitooteid ning see on oluline neile, kellel on probleeme tervisega. On uhke tunne olla abiks millegi tõsiselt vajaliku valmistamises ning inimeste abistamises.

Millised on suurimad väljakutsed Sinu töös?
Suurimad väljakutsed on ootamatute probleemide tekkimine tootmises ja nende lahendamine.

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?
Soovitan noortele minna õppima elektroonikat esiteks seetõttu, et elektroonika on kõikjal meie ümber ja selle tundmine ning sellest arusaamine tuleb alati kasuks. Teiseks, elektroonika valdkond ainult laieneb ning tööd jätkub alati lisaks masinatele ka inimestele. Viimaseks soovitan noortele elektroonikat õppida ka seetõttu, et selles valdkonnas töötades saad olla osaline millegi kasuliku tootmises.