Riistvara osakonna juhataja

Riistvara osakonna juht

 

riistvara osakonna juhatajaMart Liik, Artec Designi riistvara osakonna juhataja

Mart Liik on töötanud elektroonika alal 29 aastat ja praegu juhib ta Tallinnas tegutsevas tootearendusettevõttes Artec Design riistvara osakonda. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tööstuselektroonika eriala (võrdsustatud magistriõppega) ja Estonian Business Schooli ärijuhtimise magistriõppe.

Millised on sinu tööülesanded?

Elektroonikaseadmete riistvara disainimist sisaldavate projektide müük, projektide juhtimine, suhtlus klientidega, seadmete komponentide valik, skeemidisain, trükkplaadidisaini ülesande ettevalmistamine ja kontroll, koostöö tarkvarainseneride, mehhaanikadisaineri ja tööstusdisaineriga, tööde üleandmine kliendile, arvete ettevalmistamine, seadmete testimine enda töökohal või testimise korraldamine testilaborites, test- ja mõõteseadmete arvestuse ja korrashoiu korraldamine, ISO-9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine ja töökeskkonna voliniku kohustuste täitmine.

Milline näeb välja sinu tööpäev?

Tööpäev möödub peamiselt kontoris arvutitöökohal, kus on hea lauaarvuti ja kaks suurt kuvarit, samas toas veel kolm head riistvarainseneridest kolleegi. Suur osa ajast kulub klientide ja kolleegidega suhtlemisele peamiselt e-kirjade kaudu, aga ka Skype ja MS Teamsi vahendusel.

Loominguline osa tööst on disainitava seadme jaoks komponentide valimine, nende CADi skeemimudelite loomine, skeemide joonestamine, vajalike tehniliste lahenduste otsimine, arvutuste tegemine. Ühe seadme skeemi väljatöötamine võtab tavaliselt aega umbes 1-4 nädalat. Sellele järgneb trükkplaadidisain, mida meie tööjaotuse järgi teeb tavaliselt teine insener. Muidugi kuulub tööpäeva sisse ka lõuna mõnes lähedalasuvas sööklas.

Mis sulle oma töö juures enim meeldib?

Sellised projektid, kus on võimalik lahendada mõni huvitav tehniline probleem, leida mõni uudne lahendus või selgeks saada mõni segasena tundunud teema. Meeldib töö koos haritud, andekate ja meeldivate kolleegidega, kellelt on alati midagi õppida.

Millised on sinu töös suurimad väljakutsed?

Lahendada projektijuhtimise põhiprobleem kompromissina aja, eelarve ja töö sisu vahel.

Milliseid oskusi sinu töö nõuab?

Elektroonikakomponentide omaduste tundmist ja elektroonikaskeemide koostamise põhjalikku oskust, CAD-tarkvara kasutamise kogemust, teadmisi elektriahelate ja elektromagnetväljade käitumisest, info leidmise ja iseseisva õppimise oskust, kirjaoskust eesti ja inglise keeles, suhtlemisoskust, loomingulist mõtlemist, teadmisi raamatupidamisest ja projektijuhtimisest, ettekujutust mehaanikast ja tehnilisest füüsikast.

Miks otsustasid asuda õppima elektroonikat?

Elektroonikaseadmete konstrueerimine ja valmistamine oli minu jaoks peamine hobi alates umbes kümnendast eluaastast. Ülikooli mineku ajaks oli see esimene valik.

Keskkooli ajal tegelesin ka täppisteaduste olümpiaadidel osalemisega ja õppisin programmeerimist. Alternatiivid oleks siis olnud rohkem programmeerimisega seotud automatiseeritud juhtimissüsteemide eriala Tallinna Tehnikaülikoolis, füüsika, keemia või matemaatika Tartu Ülikoolis.

Elektroonika tundus huvitavamana, sest sellel alal oli võimalik ise midagi otsast lõpuni valmis teha ja tööle panna. Meisterdamine meeldis mulle ka.

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?

Elektroonikainseneri haridus on mitmekülgne tehniline haridus, mis annab ettekujutuse mitmeid tehnikavaldkondi ühendavate seadmete ja süsteemide toimimisest. Õpetamisel peetakse silmas eelkõige seadmete disainimise tööd (millega tegelen ka mina), aga selle hariduse baasil on võimalik karjääriredelil edasi liikuda ka tarkvaraarenduse, mehhaanika, jõuelektriseadmete, tootmise korraldamise, üldise tootearenduse ja muudes suundades.